Relacja

Mocny przekaz Polskiego Kongresu Gospodarczego: „Stop biurokratyzmowi!”

Zorganizowany 27 stycznia przez Pracodawców RP III Polski Kongres Gospodarczy jest ogromnym krokiem w kierunku uwolnienia polskich przedsiębiorców od pęt biurokratyzmu. W Kongresie, objętym honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wzięli udział obecni i byli członkowie rządu, czołowi ekonomiści i reprezentanci biznesu. Wszyscy podzielili opinię, że problem biurokratyzmu wskazany przez Pracodawców RP, osiągnął monstrualne rozmiary.

– Zgadzam się z Państwem, że nasza gospodarka może znacznie szybciej się rozwijać, ale żeby tak się stało należy zlikwidować biurokratyczne ograniczenia, które dławią dziś polską przedsiębiorczość – powiedział uczestnikom Kongresu Prezydent RP Andrzej Duda w swoim przesłaniu. – Deklaruję, że w doniosłym przedsięwzięciu „Stop Biurokratyzmowi!” mają Państwo moje pełne zrozumienie i mocne poparcie – dodał.

Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP plastycznie przedstawił położenie przedsiębiorców zobligowanych do śledzenia wszystkich zmian w prawie. – 28 tysięcy! Na tylu stronach maszynopisu trzeba zapisać przepisy powstałe w Polsce tylko w 2015 roku! To około jednej szóstej całej Encyklopedii Britannica, wydania z 2004 roku – powiedział Prezydent Pracodawców RP. Andrzej Malinowski zaznaczył, że PKG nie jest tylko po to, aby rozmawiać o problemie, ale przede wszystkim, aby wypracować konkretne rozwiązania. Jednym z owoców Kongresu będzie „biała księga” – zapis rekomendacji i uwag dotyczących ograniczenia biurokratyzmu, która zostanie przekazana rządzącym.

Gościem honorowym kongresu był Mateusz Morawiecki, wicepremier i Minister Rozwoju. W debacie plenarnej wzięli udział prof. Jerzy Hausner, członek Rady Polityki Pieniężnej, Jerzy Buzek – były premier i członek Parlamentu Europejskiego. W dziewięciu panelach dyskusyjnych wzięli udział przedstawiciele obecnego rządu – rozmowy natomiast dotyczyły stanowienia prawa, problemów rynku pracy, warunków dla biznesu w skali lokalnej, rynku finansowego, zamówień publicznych, systemu ochrony zdrowia, potencjału innowacji, prawa budowlanego i prawa podatkowego.

Wicepremier Mateusz Morawiecki stwierdził, że należy dążyć do tego, aby w poszczególnych ministerstwach, kluczowych dla danego obszaru gospodarki, zbudować jak najlepsze platformy analizy zaproponowanych rozwiązań. – Tylko wtedy u samego źródła powstawania biurokracji będziemy w stanie wypracować odpowiednie mechanizmy, żeby tej biurokracji było mniej – tłumaczył. – Ta triada: pracownicy, pracodawcy i administracja publiczna nie powinna być ze sobą w konflikcie. Powinniśmy wypracować mechanizmy jak najbardziej efektywnego znajdywania wspólnego mianownika dla dobra naszej gospodarki i dla dobra naszej przyszłości – podsumował swoje wystąpienie wicepremier Morawiecki.

Materiały wideo są dostępne na stronie Agencji Informacyjnej Pracodawców RP.

Copyright © Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.