Program


Pobierz Listę Panelistów


Pobierz Program


POLSKI KONGRES GOSPODARCZY STOP BIUROKRATYZMOWI!
27.01.2016 BUDYNEK CZIiTT POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, WARSZAWA
od 9:00 Rejestracja
10:00 – 10:10 Otwarcie Kongresu   Sala nr 1.01 / 2.01
10:10 – 10:30 Wystąpienie Gościa Honorowego: Mateusz Morawiecki – Wicepremier, Minister Rozwoju
10:30 – 10:50 Wystąpienie wprowadzające: „Gospodarka, państwo, rozwój”
prof. J. Hausner, przewodniczący Rady programowej PKG
10:50 – 10:55 Badanie opinii uczestników Kongresu: „Biurokratyzm, czy to mój problem?”
10:55 – 12:30 Debata plenarna: „Jak zrzucić gorset i poprawić pozycję polskiej gospodarki?”
O tym co najbardziej hamuje rozwój gospodarczy Polski dziś i stwarzać będzie barierę rozwojową jutro. Debata o potrzebie wypracowania nowego modelu funkcjonowania państwa, także w wymiarze międzynarodowym.

Moderator: Bogusław Chrabota – Rzeczpospolita
  • Jerzy Buzek – Parlament Europejski
  • Marek Cichocki – Dyrektor w Centrum Europejskim Natolin
  • Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rada Polityki Pieniężnej
  • Paweł Jarczewski - Prezes Grupy AZOTY
  • Jacek Krawczyk – Przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
  • Paweł Olechnowicz – Prezes Grupy LOTOS
  • Andrzej Rzońca – Szkoła Główna Handlowa, Rada Polityki Pieniężnej
  • Piotr Voelkel – założyciel Grupy VOX
12:30 – 13:00 Przerwa / Poczęstunek   Foyer piętro 1, 2 i 4
Sala nr 4.05
STANOWIENIE PRAWA
Sala nr 4.01
PROBLEMY RYNKU PRACY
Sala nr 1.01
WARUNKI DLA BIZNESU W SKALI LOKALNEJ
Sala nr 4.04
RYNEK FINANSOWY
Sala nr 4.02
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
13:00 – 14:30 „Między stabilnością a elastycznością - rzecz o prawie w XXI w”
O ryzyku przedsiębiorców wynikającym z niestabilnego i niespójnego otoczenia prawno-regulacyjnego – debata o potencjale deregulacji, potrzebie poprawy oceny skutków regulacji oraz roli konsultacji społecznych. Także o paradoksie narastającej inflacji prawa, przy jednoczesnym jego niedostosowaniu do tempa rozwoju nowych technologii.
„Jakie kadry dla polskiej gospodarki?”
O nadmiernej biurokracji, skomplikowanych przepisach i brakach kompetencyjnych utrudniających powstawanie i rozwój nowych firm, a tym samym zwiększenie zatrudnienia. Według badań Bilans Kapitału Ludzkiego PARP na nadmierną legislację w Polsce narzeka co drugi pracodawca.
„Jak tworzyć miejsce przyjazne biznesowi?”
W skali kraju przedsiębiorcy uskarżają się na biurokratyczne bariery. Są jednak miejsca/miasta, w których sytuacja wygląda inaczej. Jakie zatem dobre praktyki powinniśmy upowszechniać i z kogo brać przykład? Subregionalny raportDoing Business 2015.
Jak zapewnić równowagę regulacyjną na rynku finansowym?
Zarówno nadmiar regulacji, jak i nadmierna pobłażliwość regulacyjna w długim okresie nie służą ani rozwojowi, ani stabilności sektora finansowego, ani gospodarce traktowanej jako całość.
„Uwolnić potencjał inwestycyjny!”
Do 18 kwietnia br. musimy wprowadzić w prawie zamówień publicznych szereg istotnych zmian wymuszonych dyrektywami unijnymi. Ministerstwo Rozwoju przedstawiło właśnie projekt nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapraszamy do dyskusji o czekających nas zmianach.
14:30 – 14:45 Przerwa
Sala nr 4.01
SYSTEM OCHRONY ZDROWIA
Sala nr 1.01
POTENCJAŁ INNOWACJI
Sala nr 4.02
PRAWO BUDOWLANE
Sala nr 4.04
PRAWO PODATKOWE
14:45 – 16:15 „Zdrowa medycyna: mniej biurokracji, więcej innowacji”
O wyzwaniach polskiej służby zdrowia - nadmiernej biurokracji i przeregulowaniu, które zajmują lekarzom coraz więcej czasu kosztem pacjentów, a z drugiej strony blokują dostęp do innowacji w medycynie i zniechęcają inwestorów i firmy farmaceutyczne do prowadzenia działań z zakresu R&D na terenie Polski.
„Wyzwania i bariery w realizacji projektów innowacyjnych”
O najpilniejszych barierach instytucjonalno-prawnych blokujących rozwój innowacji w Polsce, a także o tym czy potencjał innowacyjny jest w Polsce blokowany/marnotrawiony.
„Czy jasne procedury i krótkie terminy są możliwe?”
Zanim firma rozpocznie budowę, musi uzyskać nawet 60 różnych uzgodnień - twierdzą deweloperzy. Przestarzałe przepisy blokują rozwój rynku budownictwa. Zawiłe procedury i uznaniowość urzędników wpływają na wydłużenie procesu przygotowania inwestycji i wzrost jej kosztów. Inwestorzy domagają się reformy przepisów budowlanych.
„Trudne życie przedsiębiorcy”
O barierach w prowadzeniu biznesu, relacjach na linii podatnik – urzędnik, poziomie skomplikowania przepisów oraz niezbędnych zmianach legislacyjnych. Dyskusja o tym, jak radzić sobie w kontaktach z administracją skarbową. Także o tym, co zrobić, gdy w transakcji uczestniczył nierzetelny podatnik oraz o tym, jak skutecznie walczyć z szarą strefą.
16:15 – 16:30 Podsumowanie Kongresu   Sala nr 1.01 / 2.01
Prezentacja wyników badania opinii uczestników Kongresu.
od 16:30 Poczęstunek – Foyer parter

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie


Copyright © Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.