Organizator

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są największą organizacją pracodawców w Polsce, powstałą w listopadzie 1989 roku i reprezentującą 10 000 firm: od małych przedsiębiorstw po największe w skali kraju - te, które skutecznie konkurują na światowych rynkach. Zdecydowana większość z nich - 85 proc. - to firmy prywatne. Przedsiębiorstwa należące do Pracodawców RP zatrudniają ok. 5 mln pracowników. Siłą Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej są nie tylko racje i merytoryczne argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom, lecz także liczba i różnorodność członków: związków, federacji i firm, a także konkretne wsparcie ich działań. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla biznesu i pracodawców: podczas obrad sejmowych i senackich komisji, przy pracach decyzyjnych i doradczych gremiów różnych szczebli administracji państwowej oraz komitetów sterujących wykorzystywaniem funduszy Unii Europejskiej. Udział w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych zapewnia Organizacji możliwość wypowiadania się i współdecydowania w najważniejszych kwestiach. Pracodawcy RP jednakową troską otaczają wszystkich polskich przedsiębiorców, działając na rzecz praktycznego i racjonalnego otoczenia gospodarczego.

Rekrutujący się spośród grona najznamienitszych specjalistów i autorytetów, eksperci Organizacji wydają obszerne publikacje naukowe, doradzają decydentom politycznym i komentują rzeczywistość gospodarczą.

  • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej działają na rzecz wspólnych interesów pracodawców należących do organizacji członkowskich Konfederacji –przedsiębiorstw nierzadko konkurujących ze sobą na rynku, lecz świadomych potrzeby wspólnego działania dla dobra środowiska pracodawców i przedsiębiorców.

  • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wspierają wszelkie inicjatywy zmierzające do wzmocnienia roli polskich pracodawców oraz współpracują ze wszystkimi organizacjami pracodawców i przedsiębiorców, w celu realizacji wspólnych interesów środowiska biznesu.

  • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej współdziałają z partnerami społecznymi – organizacjami pracobiorców – po to, by osiągnąć wspólne dla pracodawców i pracowników korzyści wynikające z rozwoju gospodarczego, a także zapewnić sprawiedliwe i stabilne warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo w pracy oraz spokój społeczny.

  • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wywierają wpływ na władze publiczne wszystkich szczebli, tak aby wspólny interes społeczeństwa, przedsiębiorców i rządzących – dobro Polski – mógł być realizowany, a głos pracodawców miał znaczenie przy podejmowaniu decyzji o przyszłości naszego kraju.

  • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej kształtują oraz promują wizerunek pracodawców i przedsiębiorców jako podmiotów tworzących dochód narodowy, dających innym pracę i – poprzez rozwój swoich przedsiębiorstw – przyczyniających się do rozkwitu naszego kraju oraz realizacji indywidualnych aspiracji jego mieszkańców.

  • Copyright © Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.