O Kongresie

Polski Kongres Gospodarczy – tym razem o biurokratyzmie.

Polski Kongres Gospodarczy to forum wymiany myśli, idei
i doświadczeń. Odpowiada na wyzwania, jakie stoją przed polską gospodarką. Kongres jest nie tylko platformą rzetelnej debaty o największych zagrożeniach dla gospodarki, ale również miejscem, w którym zapadają kluczowe dla jej rozwoju decyzje. Poprzednie edycje – Energia polskiej gospodarki oraz Nauka dla biznesu, biznes dla nauki – zaowocowały rekomendacjami, które diagnozowały problemy i formułowały programy naprawcze. Tym razem przyszedł czas na to, by podyskutować o biurokratyzmie, który najbardziej dławi potencjał, jaki drzemie w naszej gospodarce. Bez ograniczenia biurokratyzmu nie da się odblokować sił, jakie ma w sobie rynek.

Wskazują na to również międzynarodowe rankingi. To prawda, awansujemy w takich zestawieniach jak Doing Business, przygotowywany przez Bank Światowy, czy ranking konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego. Przedsiębiorcy ciągle skarżą się jednak na skomplikowane prawo podatkowe, bariery związane z prawem pracy czy nieefektywną administrację publiczną, która zamiast przedsiębiorcom pomagać – rzuca im kłody pod nogi.

Wyzwaniem jest szeroko pojęty biurokratyzm – brak stabilności prawa i otoczenia prawnego, niejasność przepisów, nadmierna sprawozdawczość, opieszałość funkcjonowania administracji i długotrwałe procedury.

Dlatego właśnie Polski Kongres Gospodarczy 2016 odbędzie się pod tytułem: Stop biurokratyzmowi!. Spotkanie planowane jest na 27 stycznia 2016 roku i odbędzie się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Celem tej edycji jest próba wypracowania odpowiedzi na pytanie o to, jak usprawnić prawno-instytucjonalne otoczenie biznesu, tak aby w pełni wykorzystać potencjał gospodarki.

W pierwszej części konferencji zaprezentowane zostaną globalne trendy w zakresie roli instytucji państwa
w rozwoju gospodarczym. Będziemy też się zastanawiać nad tym, jakie są powinności w relacjach: administracja–biznes oraz państwo–obywatel.

W drugiej części Kongresu odbędą się dwa bloki spotkań z udziałem przedstawicieli środowiska biznesu, instytucji publicznych oraz świata nauki. Dyskusja dotyczyć będzie kluczowych obszarów, tj. systemu stanowienia prawa, prawa podatkowego, systemu ochrony zdrowia, warunków dla biznesu, innowacji, zamówień publicznych, relacji administracja–biznes, przedsiębiorczości młodych Polaków czy problemów rynku pracy.Copyright © Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.