Jan Krzysztof Bielecki

Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów,
Przewodniczący Rady Programowej

Olgierd Dziekoński

Sekretarz Stanu
Kancelaria Prezydenta RP

dr Andrzej Malinowski

Prezydent
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Waldemar Pawlak

Poseł na Sejm RP
Prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy

Krzysztof Kilian

Wiceprezydent
Pracodawców RP

Grażyna Piotrowska-Oliwa

Wiceprezydent
Pracodawców RP

Maciej Witucki

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Orange Polska

Henryk Majchrzak

Prezes Zarządu
Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.

dr Iwona Sroka

Prezes Zarządu
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Andrzej Długosz

Prezes Zarządu,
Cross Media PR Sp. z o.o.

prof. UG, dr hab. Leszek Pawłowicz

Kierownik Katedry Bankowości
Uniwersytet Gdański

Piotr Kamiński

Wiceprezydent
Pracodawców RP

Tomasz Misiak

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Work Service S.A.

Janusz Pietkiewicz

Wiceprezydent
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej


Copyright © Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.