Przedsiębiorcy inicjują dyskusję o przyszłości polskiego sektora energetycznego

24 kwietnia 2013 r. zakończył się organizowany przez Pracodawców RP Polski Kongres Gospodarczy 2013, którego gościem honorowym był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski. Efektem dwudniowego wydarzenia są wypracowane podczas obrad rekomendacje.

Ostatnim akordem dwudniowego Polskiego Kongresu Gospodarczego była debata, której uczestnicy podsumowali poszczególne panele tematyczne, przedstawiając jednocześnie płynące z nich wnioski i rekomendacje.

− W Europie trwa ożywiona dyskusja o energetyce w skali makro − Polski Kongres Gospodarczy idealnie wpisał się więc w unijne rozważania na temat przyszłości tego sektora – powiedział Prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy Waldemar Pawlak podczas debaty podsumowującej wydarzenie. Głównym przesłaniem płynącym z obrad Kongresu jest to, by nie tylko reagować na decyzje unijnych urzędników, lecz przede wszystkim kreować to, co będzie się w Europie działo. − Znamienne wydaje się to, co często pojawiało się w trakcie rozmów podczas większości paneli: wygrani będą ci, którzy odgadną, jakie będą regulacje za kilka lat. Słowo: „odgadną” jest tu kluczowe. Dlatego polscy przedsiębiorcy chcą, by były one przewidywalne – dodał Waldemar Pawlak.

Z wniosków, jakie płyną po dyskusjach panelowych dotyczących energetyki atomowej, wynika, iż program jądrowy jest strategiczną decyzją cywilizacyjną polskiego rządu. Aby ten projekt zrealizować, musi on okazać się dla polskich inwestorów atrakcyjną ofertą ekonomiczno-finansową. Oferta ta musi być nie tylko atrakcyjna, lecz także przewidywalna − ten podsektor energetyki obciążony jest bowiem dużym ryzykiem politycznym. Przykład Niemiec, gdzie zamyka się dziś dobrze funkcjonujące elektrownie, jest w tym kontekście bardzo symboliczny. Niezbędny jest strategiczny partner, który wprowadzi rodzimych przedsiębiorców w technologie i zarządzanie energetyką atomową. Inwestorzy potrzebują potwierdzenia determinacji rządu co do ustalenia kierunku rozwoju energetyki jądrowej i zapewnienia ekonomicznej przewidywalności tego wielomiliardowego projektu.

Niskoemisyjna energetyka nie kłóci się z gospodarką niskowęglową – to kolejny wniosek uczestników Kongresu. Polscy przedsiębiorcy czekają na rozwiązania wspierające inwestycje. Bez ram prawnych i organizacyjnych nie będzie bowiem inwestycji nie tylko w energię atomową, lecz także i w odnawialne źródła energii. Uczestnicy Kongresu podkreślali, iż wspólna polityka klimatyczna nie jest zła, ale pod warunkiem osiągnięcia porozumienia w tej sprawie przez wszystkich członków UE.

Przedsiębiorcy dyskutujący o problemach inwestycyjnych niemal jednomyślnie zwracali uwagę na fakt, iż brakuje jasnego rozdzielenia czasu przeznaczonego na dyskusje i konsultacje od czasu realizacji inwestycji. W ich opinii bardzo łatwo jest dziś podważyć dokonane ustalenia i wstrzymać rozpoczętą już budowę. Podkreślano także to, iż poszczególne resorty mają niezwykle słabe zaplecze eksperckie i dużą rotację pracowników. Uczestnicy Kongresu dostrzegli także konieczność wzmocnienia procedur planowania przestrzennego − powinny być one na tyle jasne, by realizacja projektu sprowadzała się do dyskusji, w jaki sposób przeprowadzić daną inwestycję, a nie co można zbudować, a czego nie.

Niezwykle ważną kwestią jest polityka energetyczna. Uczestnicy Kongresu rekomendują wprowadzenie utrudnień dla sprzedaży węgla pochodzącego spoza UE. Wskazywali także na potrzebę jasnego sformułowania polityki energetycznej, ustalenia nowej strategii dla górnictwa i wskazania roli tego sektora w gospodarce Polski, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi, dzięki którym nasze górnictwo może konkurować na unijnej arenie (chodzi tu m.in. o uelastycznienie przepisów prawa).

W czasie obrad Kongresu ustalono również, iż istnieje konieczność przyjrzenia się kwestii dotyczącej zamówień publicznych. Chodzi nie tyle o zmianę prawa w tym zakresie, ile o nieumiejętne poruszanie się w przestrzeni prawnej przez przedstawicieli administracji. Paneliści zaproponowali sporządzenie dokumentu, pokazującego przykłady dobrych praktyk na linii państwo – przedsiębiorca.


partnerzy strategiczni

sponsor diamentowy

sponsor złoty

sponsorzy srebrni

partnerzy techniczni


Video relacja dostępna pod adresem: [kliknij tutaj]
Copyright © Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.