Szanowni Państwo!

Polska należy do najszybciej rozwijających się krajów na świecie – to jest poza dyskusją. Ale ten wzrost mógłby być szybszy. Mógłby, jednak nie jest. Przedsiębiorcy nie otrzymują bowiem właściwych warunków do rozwoju.

Jednym z podstawowych hamulców, na jakie zwracają uwagę właściciele firm, jest niezmiennie nadmierny biurokratyzm. Bezsensowne procedury i regulacje marnują ich olbrzymi potencjał. Dlatego właśnie tak bardzo potrzebujemy lepszego prawa podatkowego, nowego Kodeksu pracy i przede wszystkim efektywnej administracji publicznej, która rzeczywiście nastawiona będzie na pomoc biznesowi, a nie na utrudnianie mu życia.

Nie jest to tylko mój punkt widzenia. Na te właśnie słabości wskazują także międzynarodowe rankingi gospodarcze, będące drogowskazem dla zagranicznych inwestorów.

My, pracodawcy, mamy świadomość tych wyzwań. Dlatego też tegoroczny Polski Kongres Gospodarczy odbędzie się pod hasłem: Stop biurokratyzmowi – start rozwoju Polski. Szeroko pojęty biurokratyzm – niejasne przepisy, brak stabilności otoczenia prawnego, nadmierna sprawozdawczość, opieszałość administracji i długotrwałe procedury – stanowi bowiem dla polskich przedsiębiorców problem dużo większy niż ostra konkurencja.

Biurokratyzm osiągnął w naszym kraju horrendalne rozmiary. W samym 2014 roku weszło w życie 1995 aktów prawnych – to ponad 25 tys. stron maszynopisu, z czego ponad 1/3 dotyczy kwestii, które mają wpływ na działalność firm! Gdyby przedsiębiorcy chcieli to wszystko na bieżąco śledzić, każdego dnia musieliby poświęcać 3,5 godziny na czytanie aktów prawnych. To oczywiście niewykonalne. Obrazuje to jednak skalę patologii, z jaką mamy obecnie do czynienia. A przecież na tym nie koniec problemów… Pozostaje np. obecny kształt prawa zamówień publicznych. Większość urzędów ciągle stosuje najniższą cenę jako jedyne kryterium oceny ofert. Nie sprzyja to ani jakości, ani rynkowi pracy, ani w ogóle gospodarce.

Celem Kongresu jest próba wypracowania odpowiedzi na pytanie o to, jak usprawnić otoczenie biznesu, tak aby w pełni wykorzystać potencjał Polski. W pierwszej części konferencji będziemy się zastanawiać nad tym, jak sprawić, aby szybko i zdecydowanie wzrosła pozycja Polski w światowych rankingach. W części drugiej zaś odbędą się dwa bloki spotkań z udziałem przedstawicieli biznesu, instytucji publicznych oraz świata nauki. Dyskusja dotyczyć będzie kwestii, takich jak system stanowienia prawa, podatki, ochrona zdrowia, warunki prowadzenia biznesu, potencjał innowacji, zamówienia publiczne, relacje na linii administracja–biznes, przedsiębiorczość Polaków czy problemy rynku pracy.

Polski Kongres Gospodarczy odpowiada na bieżące wyzwania polskiej gospodarki. Poprzednie edycje – pod tytułami: Energia polskiej gospodarki oraz Nauka dla biznesu, biznes dla nauki – zaowocowały opracowaniem stosownych rekomendacji, na podstawie których możliwa była diagnoza i eliminacja największych problemów. Teraz nadszedł czas na walkę z biurokratyzmem – na odblokowanie tego potencjału, który jest duszony w naszej gospodarce!

Zapraszam 27 stycznia 2016 roku do Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacjiCopyright © Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.